دانلود کتاب مقدمه‌ای کوتاه بر فلسفه
معرفی کتابفلسفه در آغاز در دولت-شهرهای یونان، به‌ویژه آتن شکل گرفت.
واژه‌ی فلسفه به معنای دوستداری حکمت است و ریشه‌ی یونانی دارد که سپس به عربی و فارسی راه یافته است.
مشهور است که نخستین بار فیثاغورس واژه‌ی مذکور را به کار برده است؛
زمانی که از او پرسیدند: «آیا تو فرد حکیمی هستی؟» وی پاسخ داد:«نه، اما دوستدار حکمت (Philosopher) هستم».
اگرچه فلسفه پژوهشی تخصصی است؛ اما ریشه‌اش در نیازهای مشترک مردمی است که هرچند فیلسوف نیستند، به این نیازها آگاهند…
سال 2005144 صفحهISBN: 97801928542161,8 MB | ebook download

Philosophy: A Very Short Introduction
نویسنده: 
Edward Craig
انتشارات: 
Naxos
ISBN 10: 
9626343443
ISBN 13: 
9780192854216

پسورد فایل: www.booktolearn.com   تاریخ: