دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته
معرفی کتابتاکید بر اساس و پایه اصول ریاضی در متن موجود در چاپ سوم کتاب “ریاضیات مهندسی” قرار گرفته است. این کتاب نمونه وسیعی از سطح پیشرفته ریاضیات را به شما ارائه می‌دهد که در زمینه‌های مختلف مهندسی کاربرد داشته و مخصوصا به عنوان ابزاری برای طراحی، تحلیل و قالب سازی سیستم های کامپیوتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با این وجود در سطح پیشرفته، این متن فلسفه یادگیری از طریق انجام، به همرا ه تاکید بر توسعه توانایی دانشجویان دراستفاده از ریاضیات، و فهم چگونگی حل مسائل مهندسی آموزش داده می‌شود…
سال 2005976 صفحهISBN: 97801304542569 MB | ebook download

Advanced Modern Engineering Mathematics (3rd Edition)
نویسنده: 
Glyn James
انتشارات: 
Prentice Hall
ISBN 10: 
0130454257
ISBN 13: 
9780130454256

پسورد فایل: www.booktolearn.com

<
 • مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی

 • مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی

 • مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی

 • مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، آمار، مسائل و حل مسائل

 • مجموعه اول کتاب‌های آمار؛ آمار نظری

 • مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی

 • مجموعه سوم کتاب‌های آمار؛ آمار و احتمال

 • مجموعه چهارم کتاب‌های آمار؛ آمار اقتصادی

 • مجموعه پنجم کتاب‌های آمار؛ آمار زیستی

 • مجموعه ششم کتاب‌های آمار؛ نرم‌افزارهای تخصصی

 • مجموعه آرشیو مجله Popular Mechanics

 • مجموعه آرشیو مجله Popular Science

 • مجموعه آرشیو مجله Science Illustrated


   تاریخ: