دانلود کتاب فرهنگ لغت تحلیلی حمل و نقل
معرفی کتاباین دیکشنری با همکاری جمعی از نویسندگان برجسته در زمینه تحصیلشان، با دقت و روشنی جمع‌آوری شده و به موضوعاتی که از سردرگمی در مفاهیم و لغات فنی رنج می‌برند، نظم و شفافیت می‌‌دهد.
این کتاب پلی بین نظام های علمی بوجود می‌آورد و کاربرد سیاست حمل ونقل، که شامل بخشهای اجرایی متنوعی است را شرح می‌دهد. به طور کلی با حذف زبان فنی، روی جنبه های علمی و اجتماعی تحلیل حمل و نقل تمرکز می‌کند و ضمن تعریف اصطلاحاتی که در حمل و نقل استفاده می‌شود، اطلاعات باارزشی را برای بعضی از نهادها و تکنولوژیهای اصلی ایجاد می‌کند…
سال 2011515 صفحهISBN: 97818437637583 MB | ebook download

A Dictionary of Transport Analysis
نویسنده: 
Kenneth Button
انتشارات: 
Edward Elgar Pub
ISBN 10: 
1843763753
ISBN 13: 
9781843763758

این دیکشنری مفهومی و دقیق، در دسترس کتابخانه ها و نهادهای تحقیقاتی قرار گرفته و منبع مفیدی برای کسانی است که علاقه به تحلیل حمل ونقل دارند.

پسورد فایل: www.booktolearn.com   تاریخ: