دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی انسان
معرفی کتاب این کتاب برای یک ترم درس آناتومی و فیزیولوژی انسان طراحی شده است.
کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی انسان، از موضوعات هسته‌ای با کاربردهای بالینی پشتیبانی می‌کند و مفاهیم دشوار مربوط به دانشجویان به دنبال مشاغل حوزه بهداشت را ایجاد کرده است و از هیچ یک از علوم قبلی تقلید نمی‌کند.
این کتاب دارای سیستم آموزشی بی‌نظیری است که در ایجاد درک قوی دانشجویان از مفاهیم مهم فیزیولوژی و آناتومی بسیار موثر است.
سال 2011640 صفحهISBN: 978007337815264,1 MB | ebook download

Hole’s Essentials of Human Anatomy & Physiology
نویسنده: 
David Shier, Jackie Butler, Ricki Lewis
انتشارات: 
McGraw-Hill Science/Engineering/Math
ISBN 10: 
0073378151
ISBN 13: 
9780073378152

پسورد فایل: www.booktolearn.com

<
  • مجموعه اول کتاب‌های پزشکی؛ بافت‌شناسی

  • مجموعه دوم کتاب‌های پزشکی؛ آناتومی

  • مجموعه سوم کتاب‌های پزشکی؛ فیزیولوژی

  • مجموعه اول کتاب‌های مهندسی پزشکی؛ بیوالکتریک

  • مجموعه دوم کتاب‌های مهندسی پزشکی؛ بیومکانیک

  • مجموعه سوم کتاب‌های مهندسی پزشکی؛ بیومواد

  • مجموعه هشتم کتابهای بیولوژی؛ ژنتیک

  • مجموعه هفتم کتاب‌های شیمی؛ بیوشیمی

  • مجموعه هشتم کتاب‌های شیمی؛ شیمی دارویی

  • مجموعه آرشیو مجله Science


   تاریخ: