دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از MATLAB
معرفی کتابدر این کتاب تکمیلی، نرم افزار MATLAB به عنوان یک ابزار محاسباتی برای بررسی موضوعات DSP سنتی و حل مشکلات برای کسب اطلاعات بیشتر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این تا حد زیادی محدوده و پیچیدگی مسائلی که دانشجویان می‌توانند به طور موثر به تحصیل در این دوره بپردازند را گسترش می‌دهد. از آنجا که برنامه‌های کاربردی DSP در درجه اول الگوریتم‌های اجرا شده بر روی پردازنده یا نرم افزار DSP هستند، مقداری برنامه نویسی مورد نیاز است.
سال 2011672 صفحهISBN: 97811114273756,11 MB | ebook download

Digital Signal Processing Using MATLAB
نویسنده: 
Vinay K. Ingle, John G. Proakis
انتشارات: 
CL Engineering
ISBN 10: 
1111427372
ISBN 13: 
9781111427375

پسورد فایل: www.booktolearn.com

<
 • مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ مخابرات میدان

 • مجموعه دوم کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ مخابرات سیستم

 • مجموعه سوم کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ پردازش سیگنال دیجیتال

 • مجموعه کتاب‌های پردازش تصویر

 • مجموعه هشتم کتابهای مهندسی برق؛ پردازش سیگنال

 • مجموعه هفتم کتابهای مهندسی برق؛ مخابرات

 • مجموعه ششم کتابهای مهندسی برق؛ الکترومغناطیس

 • مجموعه اول کتابهای مهندسی برق؛ اصول برق و الکترونیک

 • مجموعه سوم کتابهای مهندسی برق؛ مدارهای مجتمع

 • مجموعه آرشیو مجله Elektor

 • مجموعه آرشیو مجله Circuit Cellar

 • مجموعه آرشیو مجله EDN


   تاریخ: