دانلود کتاب فیزیک مدرن برای دانشمندان و مهندسان
معرفی کتاب با کتاب فیزیک مدرن از آخرین کشفیات فیزیک آگاه شوید.
این کتاب یک رویکرد جامع و معاصر برای فیزیک ارائه می‌کند و با تاکید بر کاربردهای آن به شما کمک می‌کند تا ارتباط مفاهیم این کتاب با دنیای واقعی را درک کنید.
این کتاب در رابطه با آزمایش‌هایی که باعث یک سری کشفیات کلیدی شده است به بحث می‌پردازد، فرایند پشتیبان پیشرفت‌های علمی را به تصویر می‌کشد و به شما یک چشم‌انداز تاریخی ارائه می‌دهد.
سال 2012688 صفحهISBN: 978113310372110,4 MB | ebook download

Modern Physics for Scientists and Engineers
نویسنده: 
Stephen T. Thornton
انتشارات: 
Brooks Cole
ISBN 10: 
1133103723
ISBN 13: 
9781133103721

این کتاب همچنین به شما یک پایه قوی از تئوری کوانتوم را ارئه می‌دهد تا به کمک آن بتوانید مفاهیم پیشرفته‌ی فیزیک را درک کنید.

پسورد فایل: www.booktolearn.com


این کتاب در مجموعه هشتم (نسبیت، فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک هسته‌ای، اخترفیزیک) از مجموعه کتاب‌های فیزیک نیز موجود می‌باشد.

<
 • مجموعه اول کتابهای فیزیک؛ تاریخ فیزیک

 • مجموعه دوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک کلاسیک

 • مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، آمار، مسائل و حل مسائل

 • مجموعه چهارم کتابهای فیزیک؛ فیزیک اتمی مولکولی، اپتیک و فوتونیک

 • مجموعه پنجم کتابهای فیزیک؛ فیزیک حالت جامد، ترمودینامیک

 • مجموعه ششم کتابهای فیزیک؛ الکتریسیته، مغناطیس و موج

 • مجموعه هفتم کتابهای فیزیک؛ کوانتوم

 • مجموعه هشتم کتابهای فیزیک؛ نسبیت، فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک هسته‌ای، اخترفیزیک

 • مجموعه نهم کتابهای فیزیک؛ فیزیک کاربردی، نانوفیزیک، بیوفیزیک و ژئوفیزیک

 • مجموعه آرشیو کامل مجله نوآوری MAKE

 • مجموعه آرشیو مجله Popular Mechanics

 • مجموعه آرشیو مجله New Scientist

 • مجموعه آرشیو مجله Popular Science

 • مجموعه آرشیو مجله Science Illustrated


   تاریخ: