دانلود کتاب معرفی روش‌های تحقیق
معرفی کتاباین راهنمای کاربردی برای پژوهشگران، دانشجویان، گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های خیریه و کارکنان مناسب است. درواقع هرآنکس که قصد دارد به سرعت پروژه‌های تحقیقاتی را به طور موثر کنار هم قرار دهد.
این کتاب شامل نکات بسیاری است که به شما کمک می‌کند تا ایده خود را از طریق تحلیل داده‌ها و گزارش نتایج به یک طرح و پیشنهاد ارتقا دهید.
چه شما مجبور باشید پروژه ای را به عنوان یک دانشجو و یا یک کارمند انجام دهید و چه صرفا به دلیل اشتیاق خود برای دانستن بیشتر در رابطه با یک موضوع، اقدام به پژوهش کرده باشید این کتاب منبعی مناسب برای شما به شمار می‌رود…
سال 2009166 صفحهISBN: 9781845283674549 KB | ebook download

Introduction to Research Methods: A Practical Guide for Anyone Undertaking a Research Project
نویسنده: 
Catherine
انتشارات: 
How to Books
ISBN 10: 
1845283678
ISBN 13: 
9781845283674

این کتاب به شما نکاتی در رابطه با چگونگی تبدیل یک ایده به یک پروژه کاربردی ارائه می‌دهد. به طور خاص این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه:
روش‌های تحقیق خود را انتخاب کنید – شریک خود را انتخاب کنید – طرح پیشنهادی و ابزار تحقیق خود را تهیه کنید – پرسش‌نامه خود را آماده کنید – مصاحبه‌ها را هدایت کنید – کار گروهی را متمرکز کنید – داده‌های خود را تحلیل کنید – یافته‌های خود را گزارش دهید – و چگونه یک پژوهشگری باشید که به تمام موازین اخلاقی پایبند است.

پسورد فایل: www.booktolearn.com

<
 • مجموعه اول کتاب‌های مدیریت؛ علم مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت بخش عمومی

 • مجموعه دوم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت صنعتی

 • مجموعه سوم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب‌وکار

 • مجموعه چهارم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری

 • مجموعه پنجم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت اجرایی، MBA

 • مجموعه ششم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت استراتژیک

 • مجموعه هفتم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت سازمان

 • مجموعه هشتم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت منابع انسانی

 • مجموعه نهم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت ریسک

 • مجموعه دهم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت کارآفرینی

 • مجموعه یازدهم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت بازاریابی

 • مجموعه دوازدهم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت کیفیت

 • مجموعه سیزدهم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت فناوری اطلاعات

 • مجموعه چهاردهم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت پروژه

 • مجموعه پانزدهم کتاب‌های مدیریت؛ خلاقیت و نوآوری

 • مجموعه شانزدهم کتاب‌های مدیریت؛ موفقیت


   تاریخ: