دانلود کتاب مدیریت عملیات
معرفی کتابکتاب “مدیریت عملیات” با ارائه مسائل متعددی که به صورت گام‌به‌گام‌ حل‌شده است، و همچنین مفاهیم و مثال‌های شرکت‌های بزرگ دنیای واقعی، دارای وضوح و شفافیتی بی‌نظیر است
در ویرایش چهارم کتاب، تمام جنبه‌های مدیریت عملیات شرح داده شده است. ازجمله تاثیرات حیاتی آن در محیط تجاری امروزه، روابط آن در هر بخش از سازمان و اهمیت یک تمرکز زنجیره‌ای یکپارچه.
توازن کیفیت و کمیت موضوعات کتاب رعایت شده است،‌ و فراگیران از طریق دوره‌های کاری هدایت می‌شوند که به آنها کمک خواهد کرد تا اساس کار را برای شغل خود در آینده درک کنند.
سال 2009704 صفحهISBN: 978047032504940,4 MB | ebook download

Operations Management
نویسنده: 
R. Dan Reid,Nada R. Sanders
انتشارات: 
Wiley
ISBN 10: 
0470325046
ISBN 13: 
9780470325049

پسورد فایل: www.booktolearn.com

<


 • مجموعه اول کتاب‌های مدیریت؛ علم مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت بخش عمومی

 • مجموعه دوم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت صنعتی

 • مجموعه سوم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب‌وکار

 • مجموعه چهارم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری

 • مجموعه پنجم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت اجرایی، MBA

 • مجموعه ششم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت استراتژیک

 • مجموعه هفتم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت سازمان

 • مجموعه هشتم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت منابع انسانی

 • مجموعه نهم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت ریسک

 • مجموعه دهم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت کارآفرینی

 • مجموعه یازدهم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت بازاریابی

 • مجموعه دوازدهم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت کیفیت

 • مجموعه سیزدهم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت فناوری اطلاعات

 • مجموعه چهاردهم کتاب‌های مدیریت؛ مدیریت پروژه

 • مجموعه پانزدهم کتاب‌های مدیریت؛ خلاقیت و نوآوری

 • مجموعه شانزدهم کتاب‌های مدیریت؛ موفقیت


   تاریخ: