دانلود کتاب فیزیک دانشگاه با فیزیک مدرن
معرفی کتابویرایش سیزدهم کتاب “فیزیک دانشگاه با فیزیک مدرن” همچنان به تعیین معیار برای وضوح و دقتی که با آموزش موثر و نوآوری مبتنی بر تحقیق ترکیب شده‌است، می‌پردازد.
فیزیک دانشگاه به‌جهت مجموعه‌ منحصر‌به‌فرد، گسترده، عمیق و متفکرانه خود از ابزارهای کلیدی نمونه‌های کار‌شده برای توسعه درک فیزیکی و همچنین مهارت‌های حل مسئله، شناخته شده‌است.
ویرایش سیزدهم کتاب، تمام مثال‌ها و استراتژی‌های حل مسئله را اصلاح کرده تا مختصرتر و مستقیم‌تر باشد…
سال 20111600 صفحهISBN: 978032169686129,7 MB | ebook download

University Physics with Modern Physics
نویسنده: 
Hugh D. Young
انتشارات: 
Addison-Wesley
ISBN 10: 
0321696867
ISBN 13: 
9780321696861

درعین‌حال رویکرد‌های ساخت‌یافته، سازگار و تمرکز قوی مدل‌سازی و همچنین ریاضی ویراش دوازدهم را حفظ کرده است.
در این ویرایش، برای کمک به دانشجویان در مواجهه با چالش‌ها و مسائل روتین، پل‌زدن به مسائل، به هر فصل اضافه شده‌است که یک مسئله چندمحتوایی و مشکل را مطرح می‌کند و یک راهنمای راه‌‌حل در قالبی از سوالات و نکات ارائه می‌دهد.

پسورد فایل: www.booktolearn.com


این کتاب در مجموعه هفتم (کوانتوم) و مجموعه هشتم (نسبیت، فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک هسته‌ای، اخترفیزیک) از مجموعه کتاب‌های فیزیک نیز موجود می‌باشد.

<
 • مجموعه اول کتابهای فیزیک؛ تاریخ فیزیک

 • مجموعه دوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک کلاسیک

 • مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، آمار، مسائل و حل مسائل

 • مجموعه چهارم کتابهای فیزیک؛ فیزیک اتمی مولکولی، اپتیک و فوتونیک

 • مجموعه پنجم کتابهای فیزیک؛ فیزیک حالت جامد، ترمودینامیک

 • مجموعه ششم کتابهای فیزیک؛ الکتریسیته، مغناطیس و موج

 • مجموعه هفتم کتابهای فیزیک؛ کوانتوم

 • مجموعه هشتم کتابهای فیزیک؛ نسبیت، فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک هسته‌ای، اخترفیزیک

 • مجموعه نهم کتابهای فیزیک؛ فیزیک کاربردی، نانوفیزیک، بیوفیزیک و ژئوفیزیک

 • مجموعه آرشیو کامل مجله نوآوری MAKE

 • مجموعه آرشیو مجله Popular Mechanics

 • مجموعه آرشیو مجله New Scientist

 • مجموعه آرشیو مجله Popular Science

 • مجموعه آرشیو مجله Science Illustrated


   تاریخ: