به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوان و گردون سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر
ز نام و نشان و گمان برترست نگارنده بر شده پیکرست
به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را
نیابد بدو نیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه
سخن هر زین گوهران بگذرد نیابد بدو راه جان و خرد
خرد گر سخن برگزیند همی همان را گزیند که بیند همی
ستودن نداند کس او را چو هست میان بندگی را ببایدت بست
خرد را و جان را همی سنجد اوی در اندیشه ی سخته کی گنجد او
بدین آلت رای و جان و زبان ستود آفریننده را کی توان
به هستیش باید که خستو شوی ز گفتار بی کار یکسو شوی
پرستنده باشی و جوینده راه به ژرفی به فرمانش کردن نگاه
توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود
از این پرده برتر سخن گاه نیست ز هستی مر اندیشه را راه نیست

چه زیباست سخن آغازین سلطان سخن، حکیم ابولقاسم فردوسی. کسی که به پیروی از آئین خردورزی، توانمندی و بزرگی را در دانایی می‌داند و با نام خداوند جان و خرد عظمت و زیبایی این دانایی را به تصویر می‌کشد. فرهنگ و آئین ایرانیان نیز همواره در پی پویایی و بالندگی بوده و این نیز میسر نمی‌شود مگر با خردورزی و دانش اندوزی. با این اندیشه بود که ایرانیان توانستند در سده‌های پی‌درپی یکه‌‌تاز ادب و فرهنگ در جهان باستان باشند. در حقیقت‌ خردورزی، رکن اصلی بینش و فرهنگ ایرانی است. در فرهنگ ایرانی انسان خردمند همواره کوشش بر یادگیری و پیشرفت و دانش‌اندوزی دارد و انسانی که دارای خرد و دانش باشد، درک بهتری از جهان پیرامون خود و آفرینش را خواهد داشت. چون کسانی که همواره و از دیرباز به جامعه انسانی و جهان آفرینش خدمت کرده و بر بالندگی آن افزوده‌اند، انسان‌هایی خردمند و دانا بوده‌اند که زندگی خود را صرف فراگیری دانش و معرفت ساخته‌اند. درک جهان هستی بدون دانش امکان‌پذیر نیست و ابزار این دانش خرد است که خداوند آن را به آدمی بخشیده است. جای خوشبختی و بالیدن است که ایرانیان نخستین اقوامی بوده‌اند که به این مهم پی برده‌اند و برای آن ارزش قایل شده و به دیگر اقوام جهان آموخته‌اند.

در گذشته همواره یکی از مهم‌ترین و بهترین آموزه‌ها و پند و اندرزهای بزرگان و فرزانگان به مردم، پیروی از خرد و دانش بوده‌ است. این فرهنگ همچنان نیز در بین ایرانیان جاری است و همواره گفتار نخست بزرگان به کودکان و جوانان در جامعه ایرانی گرایش به خردورزی و دانش‌اندوزی است.

مجموعه بر بالهای کتاب در نظر دارد در حد توان خود، در مسیر ارائه محتوای علمی و فنی تولیدشده در سطح جهان علمی امروز گام بردارد. امروزه بر خلاف گذشته، استقلال و آزادی هر کشوری در راستای تولید محتوای علمی و دستاوردهای فنی خود و عدم وابستگی به بیگانگان می‌باشد. به امید روزی که سهم کشورمان در تولید علم، دانش و فناوری روز دنیا به حدی باشد که در همه شاخه‌ها، دنیا منتظر دستاوردهای علمی ایرانیان باشد.


   تاریخ: