دانلود کتاب مبانی مهندسی نرم‌افزار
معرفی کتاباین کتاب در حوزه مهندسی نرم‌افزار چشم‌انداز علم نرم‌افزار را با آخرین تحقیقات، متدولوژی‌ها و برنامه‌های کاربردی مرتبط با آنها، در یک چارچوب تئوری‌وار منحصر‌به‌فرد، درهم آمیخته است.
نویسنده این کتاب با بیش از 30 سال تجربه خود در این حوزه، گستره وسیعی از تئوری‌های زیربنایی را از فلسفه، انفورماتیک ادراکی، ریاضیات، علوم سیستم، قوانین مرتبط به سازمان، و اقتصاد مهندسی، پوشش داده است.
این کتاب شامل اطلاعات کامل و دقیق، ارجاع به مطالب حاشیه‌ای، مشکلات جهان واقعی، فن‌آوری هوشمند و فرصت‌های تحقیقاتی است. درحقیقت این کتاب با تاکید بر محدودیت‌های ذاتی و تاریخی رویکرد مبتنی بر زبان برنامه‌نویسی، رویکردی میان‌رشته‌ای برای مهندسی نرم‌افزار ارائه می‌دهد…
سال 20081419 صفحهISBN: 97808493193107,66 MB | ebook download

Software Engineering Foundations: A Software Science Perspective
نویسنده: 
Yingxu Wang
انتشارات: 
Auerbach Publication
ISBN 10: 
0849319315
ISBN 13: 
9780849319310

این کتاب به توسعه ده‌ها مورد از قوانین Wang برای مهندسی نرم‌افزار پرداخته و ضرورت علم نرم‌افزار را روشن‌ می‌نماید. این منبع جامع برای تمامی سطوح، مجموعه‌ای از اصول اساسی، قوانین و مباحث مرتبط دیگر را در یک چارچوب نظری ارائه می‌دهد.

پسورد فایل: www.booktolearn.com
   تاریخ: