دانلود کتاب آمار به زبان ساده
معرفی کتابهر روز به نمودارها، منحنی‌ها، جداول و سرخط خبرهایی که درباره‌ی نتایج آخرین رای‌گیری‌ها، نظر‌سنجی‌ها و مطالعات علمی وجود دارند، برمی‌خورید.
اما هرکس که بخواهد اطلاعات آماری دور و اطراف خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، آن‌ها را به صورت یک نظم منطقی درآورده و تخمین‌های خود را براساس آن‌ها بزند، باید این کتاب را مطالعه نماید.
این کتاب شما را به قابلیت سردرآوردن از این اطلاعات و امکان تصمیم‌گیری بر مبنای نتایج آماری مسلح می‌سازد…
سال 2003356 صفحهISBN: 0764554239 3,4 MB | ebook download

Statistics For Dummies
نویسنده: 
Deborah Rumsey
انتشارات: 
John Wiley & Sons
ISBN 10: 
0764554239
ISBN 13: 
-

پسورد فایل: www.booktolearn.com   تاریخ: