دانلود کتاب اطلس جیبی آناتومی بدن انسان
معرفی کتابآناتومی بدن انسان حوزه‌ی خاصی از آناتومی که به دو قسمت بافت درعلم بافت‌شناسی و سلول‌ها در علم یاخته‌شناسی است.
دیدن گردش کار اعضای داخلی بدن انسان همواره حس کنجکاوی آدم‌ها را تحریک می‌کند. همه دوست دارند ببینند که قلب‌شان چطور تاپ تاپ می‌کند و مری به کجای معده وصل می‌شود.
لقمه‌هایی که می‌بلعیم چه مسیری را طی می‌کنند و گلبول‌های قرمز چه دعوایی با نوع سفیدشان دارند.
این اطلس چندرسانه‌ای، یک روش ساده برای فراگرفتن این مطالب است. تمام اعضا و جوارح داخلی بدن انسان با جزییات کامل در این اطلس به نمایش درآمده است…
سال 2000500 صفحهISBN: 978086577928 10,6 MB | ebook download

Pocket Atlas of Human Anatomy: Based on the International Nomenclature
نویسنده: 
“Heinz Feneis” , “Wolfgang” , “M.D. Dauber”
انتشارات: 
Thieme Medical Publishers; 4 Revised edition
ISBN 10: 
0865779287
ISBN 13: 
978086577928

پسورد فایل: www.booktolearn.com

<
 • مجموعه اول کتاب‌های پزشکی؛ بافت‌شناسی

 • مجموعه دوم کتاب‌های پزشکی؛ آناتومی

 • مجموعه سوم کتاب‌های پزشکی؛ فیزیولوژی

 • مجموعه اول کتاب‌های مهندسی پزشکی؛ بیوالکتریک

 • مجموعه دوم کتاب‌های مهندسی پزشکی؛ بیومکانیک

 • مجموعه سوم کتاب‌های مهندسی پزشکی؛ بیومواد

 • مجموعه ششم کتابهای بیولوژی؛ بیولوژی انسانی

 • مجموعه هشتم کتابهای بیولوژی؛ ژنتیک

 • مجموعه هفتم کتاب‌های شیمی؛ بیوشیمی

 • مجموعه هشتم کتاب‌های شیمی؛ شیمی دارویی

 • مجموعه آرشیو مجله Science


   تاریخ: