دانلود کتاب عکاسی نمای بسیار نزدیک و Focus Stacking
معرفی کتاباین کتاب کاربردی آنچه که توسط عکاسی ماکرو معنا می‌یابد و حتی نحوه ایجاد سوژه‌های نزدیک را شرح می‌دهد. نه فقط یک نمای نزدیک از پروانه بلکه جزئیات چشم و پولک و پوسته بال را نشان می‌دهد. این تکنیک برای هر بودجه‌ای مناسب بوده و روش‌های عکس‌برداری تقریبا از هر موجودی را بیان می‌کند، خواه زمینی و یا دریایی باشد. همه عناصر کلیدی برای رسیدن به نمای بسیار نزدیک با روش‌های صریح در فضای باز و استودیو ساخته شده، و توجه ویژه‌ای به focus stacking هم با نرم‌افزار و هم رویه‌های دیگر شده است…
سال 2014295 صفحهISBN: 978184797719929 MB | ebook download

Extreme Close-Up Photography and Focus Stacking
نویسنده: 
Julian Cremona
انتشارات: 
Crowood Press
ISBN 10: 
1847977197
ISBN 13: 
9781847977199

در کنار توضیحات درمورد تجهیزات و تکنیک‌ها، اطلاعاتی در رابطه با نورپردازی و نگهداری تجهیزات مختلف داده می‌شود، ازجمله ارائه پیشنهاداتی درمورد نحوه دستیابی به وضوح، جزئیات و افزایش عمق میدان عکس‌ها. این راهنما نه تنها برای دستیابی به تصاویر نمای نزدیک می‌باشد بلکه فراتر از عکاسی ماکرو رفته و پا به عرصه‌های میکرو جهان می‌گذارد.

پسورد فایل: www.booktolearn.com  • مجموعه اول کتابهای هنر عکاسی؛ تاریخ عکاسی، ‌اصول و مبانی، عکاسی سیاه و سفید

  • مجموعه دوم کتاب‌های هنر عکاسی؛ دوربین و تجهیزات

  • مجموعه سوم کتاب‌های هنر عکاسی؛ عکاسی دیجیتال

  • مجموعه چهارم کتاب‌های هنر عکاسی؛ عکاسی طبیعت، عکاسی ورزشی، عکاسی مسافرتی

  • مجموعه پنجم کتاب‌های هنر عکاسی؛ عکاسی پرتره، عکاسی عروسی

  • مجموعه ششم کتاب‌های هنر عکاسی؛ تکنیک‌های عکاسی

  • مجموعه هفتم کتاب‌های هنر عکاسی؛ نرم‌افزارهای عکاسی

  • مجموعه اول مجلات هنر عکاسی

  • مجموعه دوم مجلات هنر عکاسی

  • مجموعه دهم مجلات هنر عکاسی


   تاریخ: