دانلود کتاب ارتباطات الکترونیکی؛ رویکرد سیستمی
معرفی کتاب“ارتباطات الکترونیکی؛ رویکرد سیستمی” مروری جامع بر تکنولوژی‌های ارتباطات الکترونیکی بی‌سیم و سیمی، آنالوگ و دیجیتال در سطح سیستم‌ها را ارائه کرده است. طراحی ساختار روایی نویسندگان به خوانندگان کمک می‌کند تا با بسیاری از حقایق و مفاهیم در این مطالعه تکنولوژی‌های ارتباطی، مواجه شوند.
موضوعات تحت پوشش عبارتند از مدولاسیون، مدارهای مخابراتی، فرستنده‌ها و گیرنده‌ها، تکنیک‌های ارتباطات دیجیتالی، تلفن و شبکه‌های کامپیوتری سیمی، …
سال 2013656 صفحهISBN: 97801329886366 MB | ebook download

Electronic Communications: A System Approach, 1st Edition
نویسنده: 
Jeffrey S. Beasley, Jonathan D. Hymer, Gary M. Miller
انتشارات: 
Prentice Hall
ISBN 10: 
0132988631
ISBN 13: 
9780132988636

سیستم‌های ارتباطات بی‌سیم (هم با برد کوتاه و هم گسترده)، خطوط انتقال، انتشار موج، آنتن‌ها، رادار و سیستم‌های فیبر نوری.

پسورد فایل: www.booktolearn.com • مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ مخابرات میدان

 • مجموعه دوم کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ مخابرات سیستم

 • مجموعه سوم کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ پردازش سیگنال دیجیتال

 • مجموعه کتاب‌های پردازش تصویر

 • مجموعه هفتم کتابهای مهندسی برق؛ مخابرات

 • مجموعه ششم کتابهای مهندسی برق؛ الکترومغناطیس

 • مجموعه اول کتابهای مهندسی برق؛ اصول برق و الکترونیک

 • مجموعه دوم کتابهای مهندسی برق؛ مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

 • مجموعه سوم کتابهای مهندسی برق؛ مدارهای مجتمع

 • مجموعه هشتم کتابهای مهندسی برق؛ پردازش سیگنال

 • مجموعه ششم کتابهای فیزیک؛ الکتریسیته، مغناطیس و موج

 • مجموعه آرشیو مجله Elektor

 • مجموعه آرشیو مجله Circuit Cellar

 • مجموعه آرشیو مجله EDN


   تاریخ: