دانلود کتاب الکترومغناطیس ماکروویو و RF
معرفی کتابامواج ماکروویو و RF نقش مهمی در سیستم‌های ارتباطی ایفا می‌کنند و با توجه به گسترش رادارها، ماهواره‌ها و سیستم‌های تلفن همراه، نیاز به مطالعه الکترومغناطیس وجود دارد. این کتاب دانش پایه‌ای بر دامنه RF و مایکروویو فراهم می‌کند و برای مهندسان مایکروویو و دانشجویان پیشرفته کارشناسی ارشد درنظر گرفته شده است. هر یک از ده فصل موجود، مدل‌سازی و تحلیل کاملی از ساختار مایکروویو مورد استفاده برای انتشار و یا پذیرش فناوری ارائه می‌دهند. ما امیدواریم که این کتاب مجموعه‌ای از روش‌هایی که دانشجویان می‌توانند جهت طراحی مدارهای RF و مایکروویو فعلی و آتی مورد استفاده قرار دهند را برای آن‌ها فراهم کند…
سال 2014223 صفحهISBN: 97818482169073 MB | ebook download

RF and Microwave Electromagnetism
نویسنده: 
Pierre Jarry, Jacques N. Beneat
انتشارات: 
Wiley
ISBN 10: 
1848216904
ISBN 13: 
9781848216907

این کتاب بر ماهیت کاربردی این مبحث با خلاصه مراحل تجزیه و تحلیل و ارائه نمونه‌های متعددی از مسائل و تمرینات همراه با راه‌حل‌ها تمرکز دارد. تمرینات حدود 30 درصد از صفحات را شامل می‌شوند. ما معتقدیم که این رویکرد، بررسی کاربردی و منسجمی از این مطلب ایجاد کرده است.

پسورد فایل: www.booktolearn.com • مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ مخابرات میدان

 • مجموعه دوم کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ مخابرات سیستم

 • مجموعه سوم کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ پردازش سیگنال دیجیتال

 • مجموعه کتاب‌های پردازش تصویر

 • مجموعه هفتم کتابهای مهندسی برق؛ مخابرات

 • مجموعه ششم کتابهای مهندسی برق؛ الکترومغناطیس

 • مجموعه اول کتابهای مهندسی برق؛ اصول برق و الکترونیک

 • مجموعه دوم کتابهای مهندسی برق؛ مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

 • مجموعه سوم کتابهای مهندسی برق؛ مدارهای مجتمع

 • مجموعه هشتم کتابهای مهندسی برق؛ پردازش سیگنال

 • مجموعه ششم کتابهای فیزیک؛ الکتریسیته، مغناطیس و موج

 • مجموعه آرشیو مجله Elektor

 • مجموعه آرشیو مجله Circuit Cellar

 • مجموعه آرشیو مجله EDN


   تاریخ: