دانلود کتاب نوآوری در آنتن‌های پوشیدنی و انعطاف‌پذیر
معرفی کتاباین کتاب به بررسی طراحی، شبیه‌سازی عددی، چگونگی روش‌ها و فرآیندهای ساخت، آزمایش‌های کمی و کیفی و شیوه‌های اندازه‌گیری آنتن‌های پوشیدنی و انعطاف‌پذیر توپولوژی‌های مختلف مانند مسطح معکوس F، تک‌قطبی‌های چاپی، میکروقطبی‌ها و میکرواستریپ‌ها می‌پردازد. روندهای نوین، موارد و تکنیک‌های ساخت و اندازه‌گیری مورد استفاده در این زمینه اساسی از سیستم‌های آنتن نیز در این کتاب بحث شده است. این کتاب می‌تواند به‌عنوان یک منبع مرجع برای توسعه و تحقیق دانشمندان و مهندسانی که در زمینه RF و آنتن کار می‌کنند مورد استفاده قرار گیرد.
سال 2014237 صفحهISBN: 978184564986913 MB | ebook download

Innovation in Wearable and Flexible Antennas
نویسنده: 
Haider R. Khaleel
انتشارات: 
Wit Pr
ISBN 10: 
1845649869
ISBN 13: 
9781845649869

پسورد فایل: www.booktolearn.com • مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ مخابرات میدان

 • مجموعه دوم کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ مخابرات سیستم

 • مجموعه سوم کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ پردازش سیگنال دیجیتال

 • مجموعه کتاب‌های پردازش تصویر

 • مجموعه هفتم کتابهای مهندسی برق؛ مخابرات

 • مجموعه ششم کتابهای مهندسی برق؛ الکترومغناطیس

 • مجموعه اول کتابهای مهندسی برق؛ اصول برق و الکترونیک

 • مجموعه دوم کتابهای مهندسی برق؛ مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

 • مجموعه سوم کتابهای مهندسی برق؛ مدارهای مجتمع

 • مجموعه هشتم کتابهای مهندسی برق؛ پردازش سیگنال

 • مجموعه ششم کتابهای فیزیک؛ الکتریسیته، مغناطیس و موج

 • مجموعه آرشیو مجله Elektor

 • مجموعه آرشیو مجله Circuit Cellar

 • مجموعه آرشیو مجله EDN


   تاریخ: