دانلود کتاب سیگنال‌دهی LTE
معرفی کتابویرایش دوم کتاب “سیگنال‌دهی LTE” پروتکل‌ها و روندهای سیگنال‌دهی برای نسل سوم ارتباطات موبایل و فراتر از آن را شرح می‌دهد.
این کتاب از معدود کتاب‌های موجود است که پیام‌ها، روندها و اندازه‌گیری‌های سیگنال‌دهی LTE را بسیار ساده شرح می‌دهد و تمام نمونه‌های ارائه‌شده برای یک آزمایشگاه واقعی و اثرات آزمایش میدانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این کتاب شاخص بسیار مهم KPI را پوشش می دهد که در طول آزمایشات میدانی و فاز توسعه شبکه‌های جدید LTE اندازه‌گیری می شود…
سال 2016370 صفحهISBN: 978111872510813,8 MB | ebook download

LTE Signaling: Troubleshooting and Performance Measurement
نویسنده: 
Ralf Kreher, Karsten Gaenger
انتشارات: 
Wiley
ISBN 10: 
1118725107
ISBN 13: 
9781118725108

کتاب “سیگنال‌دهی LTE” با استفاده از نمونه‌های متعدد شرح‌ می‌دهد که چگونه ارزش‌های آماری، قابل جمع آوری و ارزیابی هستند و چگونه شبکه می‌تواند در طول مراحل نخستین توسعه، بهینه‌سازی شود.

پسورد فایل: www.booktolearn.com • مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ مخابرات میدان

 • مجموعه دوم کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ مخابرات سیستم

 • مجموعه سوم کتاب‌های مهندسی مخابرات؛ پردازش سیگنال دیجیتال

 • مجموعه کتاب‌های پردازش تصویر

 • مجموعه هفتم کتابهای مهندسی برق؛ مخابرات

 • مجموعه ششم کتابهای مهندسی برق؛ الکترومغناطیس

 • مجموعه اول کتابهای مهندسی برق؛ اصول برق و الکترونیک

 • مجموعه دوم کتابهای مهندسی برق؛ مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

 • مجموعه سوم کتابهای مهندسی برق؛ مدارهای مجتمع

 • مجموعه هشتم کتابهای مهندسی برق؛ پردازش سیگنال

 • مجموعه ششم کتابهای فیزیک؛ الکتریسیته، مغناطیس و موج

 • مجموعه آرشیو مجله Elektor

 • مجموعه آرشیو مجله Circuit Cellar

 • مجموعه آرشیو مجله EDN


   تاریخ: