دانلود کتاب نسبیت به زبان ساده
معرفی کتاباگر به دنبال کتابی می‌گردید که تئوری نسبیت عام را با مسئله‌های حل شده به شما آموزش دهد، این همان کتاب است.
نقطه‌ی قدرت این کتاب در آن است که تعداد زیادی از مسئله‌های حل شده‌ی نسبیت را همراه با شرح مو به موی آن‌ها در بردارد.
در فصل‌های اولیه آموزش ریاضیاتی را که در نسبیت عام به کار می‌رود فرا خواهید گرفت.
در حالی که در فصل‌های بعدی به کاربردهای متداول آن‌ها، هم چون سیاه چاله‌ها خواهید پرداخت…
سال 2005344 صفحهISBN: 9780071455459 1,8 MB | ebook download

Relativity Demystified
نویسنده: 
David McMahon
انتشارات: 
McGraw-Hill Professional
ISBN 10: 
0071455450
ISBN 13: 
9780071455459

پسورد فایل: www.booktolearn.com


این کتاب در مجموعه هشتم (نسبیت، فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک هسته‌ای، اخترفیزیک) از مجموعه کتاب‌های فیزیک نیز موجود می‌باشد.

<
 • مجموعه اول کتابهای فیزیک؛ تاریخ فیزیک

 • مجموعه دوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک کلاسیک

 • مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، آمار، مسائل و حل مسائل

 • مجموعه چهارم کتابهای فیزیک؛ فیزیک اتمی مولکولی، اپتیک و فوتونیک

 • مجموعه پنجم کتابهای فیزیک؛ فیزیک حالت جامد، ترمودینامیک

 • مجموعه ششم کتابهای فیزیک؛ الکتریسیته، مغناطیس و موج

 • مجموعه هفتم کتابهای فیزیک؛ کوانتوم

 • مجموعه هشتم کتابهای فیزیک؛ نسبیت، فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک هسته‌ای، اخترفیزیک

 • مجموعه نهم کتابهای فیزیک؛ فیزیک کاربردی، نانوفیزیک، بیوفیزیک و ژئوفیزیک

 • مجموعه آرشیو کامل مجله نوآوری MAKE

 • مجموعه آرشیو مجله Popular Mechanics

 • مجموعه آرشیو مجله New Scientist

 • مجموعه آرشیو مجله Popular Science

 • مجموعه آرشیو مجله Science Illustrated


   تاریخ: