دانلود کتاب مدیریت خطر اندازه‌گیری در ساخت‌وساز و مهندسی عمران
معرفی کتابکتاب مدیریت خطر اندازه‌گیری در ساخت‌وساز و مهندسی عمران، به بازرسان کمیت، مهندسان، بازرسان و پیمانکاران ساختمان، راهنمای شفافی در زمینه نحوه تشخیص و جلوگیری از خطای اندازه‌گیری، ارائه می‌دهد.
این کتاب، رابطه متقابل انداز‌ه‌گیری با مسائل پیچیده قراردادی را بررسی می‌‌کند، بر نقش اندازه‌گیری در فرآیند پیمانکاری تاکید دارد و به گسترش دسترسی اندازه‌گیری، فراتر از دانش بازرس حرفه‌ای کمیت، کمک می‌کند…
سال 2015616 صفحهISBN: 978111856152214 MB | ebook download

Managing Measurement Risk in Building and Civil Engineering
نویسنده: 
Peter Williams
انتشارات: 
Wiley-Blackwell
ISBN 10: 
111856152X
ISBN 13: 
9781118561522

کتاب حاضر، شامل پوشش دقیق استانداردهای NRM1 و NRM2، CESMM4، راهنمای اسناد قرارداد برای کارهای بزرگراهی و POM(I)، مقایسه استاندارد NRM2 با SMM7، آنالیز دقیق تغییرات از استاندارد CESMM3 به CESMM4، پوشش پیامدهای اندازه‌گیری شرایط عمده اصلی و فرعی قرارداد (JCT، NEC3، شرایط زیرساخت و FIDIC)، تعاریف 5D BIM و کاوش پروتکل‌های اندازه‌گیری BIM، ملاحظات پیامدهای خطر اندازه‌گیری از اسناد رسمی و غیررسمی و روش‌های رایج تدارکات، شناسایی مسائل مربوط به خطرات اندازه‌گیری، قبل و بعد از قرارداد، پوشش خطر اندازه‌گیری در ادعاها و محاسبات نهایی، نمونه‌های عملی دقیق و توضیحات اندازه‌‌‌گیری مبتنی بر کامپیوتر، با استفاده از انواع بسته‌های نرم‌افزاری استانداردهای صنعتی، می‌باشد.

پسورد فایل: www.booktolearn.com • مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی

 • مجموعه دوم کتاب‌های مهندسی عمران؛ ژئوتکنیک، مکانیک خاک، مهندسی پی

 • مجموعه سوم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی سازه، تحلیل سازه

 • مجموعه چهارم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی بتن، سازه‌های بتنی

 • مجموعه پنجم کتاب‌های مهندسی عمران؛ سازه‌های فولادی

 • مجموعه ششم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی بزرگراه، مهندسی راه و ترابری، مهندسی تونل

 • مجموعه هفتم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی ترافیک، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

 • مجموعه هشتم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندس پل

 • مجموعه نهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی سد و سازه‌های هیدرولیکی

 • مجموعه دهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مدیریت ساخت

 • مجموعه یازدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ ساختمان‌سازی

 • مجموعه دوازدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ تکنولوژی بتن، مواد و مصالح ساخت‌وساز

 • مجموعه سیزدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی زلزله

 • مجموعه چهاردهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ نقشه برداری، فتوگرامتری، ژئودزی

 • مجموعه پانزدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی سازه‌های دریایی، مهندسی ساحل

 • مجموعه شانزدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی آب، هیدرولوژی، هیدرولیک

 • مجموعه هفدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ تاسیسات آب و فاضلاب

 • مجموعه هجدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی محیط زیست


   تاریخ: