دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی
معرفی کتابکتاب فیزیک پایه، مناسب برای شروع یادگیری مفاهیم فیزیک. کتابی کارآمد درباره مفاهیم پایه‌ای فیزیک همراه با استدلال‌ها و روابط.
این کتاب به شما کمک می‌کند تا مفاهیم اصولی فیزیک را خوب یاد گرفته، از آن‌ها در حل بسیاری از مسائل استفاده کرده و ارتباط آن با مسائل روزمره زندگی را به خوبی احساس کنید.
با یادگیری استدلال‌های نهفته در حل مسائل، قدرت تشخیص مفاهیم،تفکر و حرکت در ماورای حقیقت آن‌ها در شما افزایش خواهد یافت…
سال 2005145 صفحهISBN: 9780071448147 5,8 MB | ebook download

Schaum’s Outline of College Physics, 10th edition (Schaum’s Outline Series)f
نویسنده: 
Frederick Bueche,Eugene Hecht
انتشارات: 
McGraw-Hill
ISBN 10: 
0071448144
ISBN 13: 
9780071448147

پسورد فایل: www.booktolearn.com


این کتاب در مجموعه دوم (فیزیک کلاسیک) از مجموعه کتاب‌های فیزیک نیز موجود می‌باشد. • مجموعه اول کتابهای فیزیک؛ تاریخ فیزیک

 • مجموعه دوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک کلاسیک

 • مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، آمار، مسائل و حل مسائل

 • مجموعه چهارم کتابهای فیزیک؛ فیزیک اتمی مولکولی، اپتیک و فوتونیک

 • مجموعه پنجم کتابهای فیزیک؛ فیزیک حالت جامد، ترمودینامیک

 • مجموعه ششم کتابهای فیزیک؛ الکتریسیته، مغناطیس و موج

 • مجموعه هفتم کتابهای فیزیک؛ کوانتوم

 • مجموعه هشتم کتابهای فیزیک؛ نسبیت، فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک هسته‌ای، اخترفیزیک

 • مجموعه نهم کتابهای فیزیک؛ فیزیک کاربردی، نانوفیزیک، بیوفیزیک و ژئوفیزیک

 • مجموعه آرشیو کامل مجله نوآوری MAKE

 • مجموعه آرشیو مجله Popular Mechanics

 • مجموعه آرشیو مجله New Scientist

 • مجموعه آرشیو مجله Popular Science

 • مجموعه آرشیو مجله Science Illustrated


   تاریخ: