دانلود کتاب زبان‌پریشی و اختلالات ارتباطی نوروژنیک مرتبط
معرفی کتاببهترین روش‌های ارزیابی زبان‌پریشی و مداخله، در کتاب زبان‌پریشی و اختلالات ارتباطی نوروژنیک مرتبط ارائه شده است و شامل مدل‌های عصب روانشناختی و روش‌های ارزیابی رسمی و غیررسمی برای افزایش تصمیمات صحیح توانبخشی بالینی می‌باشد.
مبانی نظری برای توانبخشی، راهنمایی‌هایی برای سازماندهی و ارائه درمان مبتنی بر شواهد، همچنین درمان ارتباطی مکمل و جایگزین، و درمان مبتنی بر کامپیوتر، همگی در این کتاب ارائه شده‌اند.
کتاب حاضر توسط متخصص بین‌المللی نوشته شده است و درحالیکه بر پیشرفت‌های مهم اخیر در زمینه اختلالات ارتباطی تاکید دارد، به ارائه یک رویکرد جهانی می‌پردازد…
سال 2016572 صفحهISBN: 97812840773159 MB | ebook download

Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders, Second Edition
نویسنده: 
Ilias Papathanasiou
انتشارات: 
Jones & Bartlett Learning
ISBN 10: 
1284077314
ISBN 13: 
9781284077315

فصل‌های کتاب شامل تصاویر موردی برای کمک به دانشجویان جهت درک مسائل بالینی، اهداف یادگیری، سوالات بازبینی و یک مبحث درباره مسیرهای آینده که تحولات آینده در این حوزه را بررسی می‌کند، می‌باشد.
ویرایش دوم کتاب شامل فصل جدیدی در زمینه مفاهیم پایه،‌ مدیریت و اثربخشی، فصل جدید در زمینه ارزیابی شناختی فرازبانی در مدیریت زبان‌پریشی، مدیریت اختلال تکلم، تاکید بیشتر بر چارچوب کاری ICF و روش‌های معتبر، ویدیو‌های آنلاین جدید که بیماران با علائم زبان‌پریشی، اختلال تکلم را نمایش می‌دهد و ارائه منابع آموزشی بیشتر می‌باشد.

پسورد فایل: www.booktolearn.com • مجموعه اول کتاب‌های پزشکی؛ بافت‌شناسی

 • مجموعه دوم کتاب‌های پزشکی؛ آناتومی

 • مجموعه سوم کتاب‌های پزشکی؛ فیزیولوژی

 • مجموعه چهل و یکم کتاب‌های پزشکی؛ ژنتیک پزشکی

 • مجموعه بیست و نهم کتاب‌های پزشکی؛ پزشکی اطفال

 • مجموعه بیست و هشتم کتاب‌های پزشکی؛ پزشکی زنان

 • مجموعه بیست و پنجم کتاب‌های پزشکی؛ آنکولوژی

 • مجموعه بیست و ششم کتاب‌های پزشکی؛ پزشکی گوارش و کبد

 • مجموعه بیست و هفتم کتاب‌های پزشکی؛ هماتولوژی

 • مجموعه بیست و یکم کتاب‌های پزشکی؛ جراحی اطفال

 • مجموعه بیست و دوم کتاب‌های پزشکی؛ جراحی مغز و اعصاب

 • مجموعه بیست و سوم کتاب‌های پزشکی؛ نورولوژی

 • مجموعه شانزدهم کتاب‌های پزشکی؛ پزشکی قلب و عروق

 • مجموعه چهل و سوم کتاب‌های پزشکی؛ پزشکی قانونی

 • مجموعه هشتم کتابهای بیولوژی؛ ژنتیک


   تاریخ: