دانلود کتاب دنیای باستانی ناسکا؛ دنیای جدیدی از علم و باستان‌شناسی
معرفی کتاباین کتاب، مطالب مهمی درباره تمدن شهر ناسکا، از دید هنرهای گوناگونی مانند معماری، جغرافیا، صنعت سرامیک، موسیقی و صنعت نساجی را به مخاطبان ارائه می‌دهد.
این نگاه با تلفیق علم و باستان‌شناسی و مردم‌شناسی، نور جدیدی را بر تمدن ناسکا می‌تاباند. به‌ویژه بخش مقالات چندحوزه‌ای و فناوری مشاهدات زمین، اطلاعات جدیدی در زمینه جغرافیا، معماری معاصر کاهاچی و استراتژی‌های زیست‌محیطی در صحرای ناسکا با استفاده ازسیستم‌های آبرسانی جدید فراهم می‌آورد و در آخر، غارت و تخریب بی‌دلیل آثار هنری از دید باستان‌شناختی بررسی می‌شوند…
سال 2017670 صفحهISBN: 978331947050440 MB | ebook download

The Ancient Nasca World: New Insights from Science and Archaeology
نویسنده: 
Rosa Lasaponara
انتشارات: 
Springer
ISBN 10: 
3319470507
ISBN 13: 
9783319470504

مطالب این کتاب برای دانش‌آموزان، باستان‌شناسان، تاریخ‌نگاران، پژوهشگران تمدن کوه‌های آند، دانشمندان حوزه انسان‌شناسی فیزیکی، زمین‌شناسان سنجش از راه دور و سازمان‌های میراث فرهنگی سودمند خواهد بود.

پسورد فایل: www.booktolearn.com
   تاریخ: