دانلود کتاب آزمایش‌های شیمی
معرفی کتابشیمی علم ماده، همراه با خواص و تغییرهای آن است. در کلاس درس شیمی، شما اطلاعات زیادی که دانشمندان درباره‌ی مواد جمع‌آوری کرده‌اند را یاد می‌گیرید، اما توجه کنید که شیمی تنها اطلاعات نیست؛ بلکه فرایندی است برای یافتن اطلاعات بیشتر راجع به ماده و تغییر‌های آن.
آزمایش‌های آزمایشگاهی کارهای مقدماتی هستند که شیمیدان‌ها از آن‌ها برای یادگیری بیشتر درباره‌ی ماده استفاده می‌کنند.
آزمایش‌های این کتاب مستلزم این هستند که فرضیه‌هایی در مورد آزمایش بسازید، اندازه‌گیری کنید…
سال 2010177 صفحهISBN: 9780816081721 3,2 MB | ebook download

Chemistry Experiments
نویسنده: 
Pamela Walker
انتشارات: 
Facts on File
ISBN 10: 
0816081727
ISBN 13: 
9780816081721

داده‌ها و مشاهده‌های خود را یادداشت کنید، داده‌های به‌دست آمده را تجزیه و تحلیل کنید و نتایج را براساس آن داده‌ها و دانش خود از شیمی رسم نمایید.
این فرایندها همانند کارهایی است که شیمیدان‌ها و سایر دانشمندان انجام می‌دهند.

پسورد فایل: www.booktolearn.com


این کتاب در مجموعه اول (شیمی محض) از مجموعه کتاب‌های شیمی نیز موجود می‌باشد.

<
 • مجموعه اول کتاب‌های شیمی؛ شیمی محض

 • مجموعه دوم کتاب‌های شیمی؛ شیمی تجزیه

 • مجموعه سوم کتاب‌های شیمی؛ شیمی معدنی

 • مجموعه چهارم کتاب‌های شیمی؛ شیمی آلی

 • مجموعه پنجم کتاب‌های شیمی؛ شیمی پلیمر

 • مجموعه ششم کتاب‌های شیمی؛ شیمی فیزیک

 • مجموعه هفتم کتاب‌های شیمی؛ بیوشیمی

 • مجموعه هشتم کتاب‌های شیمی؛ شیمی دارویی

 • مجموعه نهم کتاب‌های شیمی؛ نانوشیمی

 • مجموعه دهم کتاب‌های شیمی؛ شیمی محیط، شیمی آب، شیمی خاک، شیمی دریا

 • مجموعه یازدهم کتاب‌های شیمی؛ شیمی کاربردی

 • مجموعه آرشیو مجله Science

 • مجموعه آرشیو مجله New Scientist

 • مجموعه آرشیو مجله Science Illustrated


   تاریخ: