دانلود کتاب آموزه‌های رهبری سیستمایک؛ مدیریت برای حرفه‌ای‌ها
معرفی کتاببرای رهبری و مدیریت روزانه، چه چیزی واقعاً مهم است؟ چگونه می‌توان یک مدیر خوب و موثر را توصیف کرد؟
نویسنده‌ی کتاب Daniel F. Pinnow یک راه بسیار گویا و روشن از آنچه را که برای همکاری با افراد در محیط کسب و کار لازم است را توصیف می‌کند.
نسخه چهارم این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع و استاندارد به زبان آلمانی و همچنین به زبان چینی نیز وجود دارد.
کتاب حاضر مروری جامع و آسان بر مهم‌ترین رویکردهای رهبری در تئوری و عمل را فراهم می‌آورد.
به عقیده‌ی نویسنده، رهبری عبارت است از هنر ایجاد یک جهان که در آن دیگران دوست دارند به آن بپیوندند…
سال 2011264 صفحهISBN: 97836422024691.20 MB | ebook download

Leadership – What Really Matters: A Handbook on Systemic Leadership (Management for Professionals)
نویسنده: 
Daniel F. Pinnow
انتشارات: 
Springer
ISBN 10: 
3642202462
ISBN 13: 
9783642202469

پسورد فایل: www.booktolearn.com


   تاریخ: