دانلود کتاب باکتری‌ها و ویروس‌ها
معرفی کتابچرا بیمار می‌شویم و چگونه می‌توانیم تندرست بمانیم؟ سبب بسیاری از بیماری‌ها میکروب است. همه این را می‌دانیم، ولی در روزگاران گذشته مردمانی بودند که می‌پنداشتند بیماری‌ها به این سبب پدید می‌آیند که شیاطین یا ارواح پلید به بدن آدمیان راه می‌یابند و آن‌ها را بیمار می‌کنند. بعضی از مردمان نیز عقیده داشتند که نوعی هوای بد انسان را بیمار می‌کند.
مردم روزگار ما می‌دانند که چگونه می‌توان تندرست ماند. می‌دانند که باید دست و رو را شست، بدن و محیط دوروبر را پاکیزه نگاه داشت، از خوردن آب آلوده پرهیز کرد و زباله‌ و چیزهای دیگری را که سبب آلودگی محیط زندگی و نشو و نمای میکروب می‌شود از میان برد…
سال 2011238 صفحهISBN: 97816153030695,7 MB | ebook download

Bacteria and Viruses
نویسنده: 
Britannica Educational Publishing
انتشارات: 
Britannica Educational Publishing
ISBN 10: 
1615303766
ISBN 13: 
9781615303069

پسورد فایل: www.booktolearn.com

این کتاب در مجموعه هفتم (میکروبیولوژی) از مجموعه کتاب‌های بیولوژی نیز موجود می‌باشد.

<
 • مجموعه اول کتابهای بیولوژی؛ بیولوژی تکاملی

 • مجموعه دوم کتابهای بیولوژی؛ اکولوژی

 • مجموعه سوم کتابهای بیولوژی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی

 • مجموعه چهارم کتابهای بیولوژی؛ بیولوژی گیاهی

 • مجموعه پنجم کتابهای بیولوژی؛ بیولوژی جانوری

 • مجموعه ششم کتابهای بیولوژی؛ بیولوژی انسانی

 • مجموعه هفتم کتابهای بیولوژی؛ میکروبیولوژی

 • مجموعه هشتم کتابهای بیولوژی؛ ژنتیک

 • مجموعه نهم کتابهای بیولوژی؛ بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک و بیوفیزیک

 • مجموعه آرشیو مجله Science

 • مجموعه آرشیو مجله New Scientist

 • مجموعه آرشیو مجله Science Illustrated


   تاریخ: