دانلود کتاب زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
معرفی کتابهدف این کتاب علاوه بر معرفی اصول و مفاهیم پایه‌ی زیست‌شناسی سلولی مولکولی، ترغیب خواننده به مطالعه‌ی بیشتر در این رشته است.
تلاش شده است تا شمایی کلی از فرآیندهای مولکولی در سلول‌ها ارائه شود و در عین حال، با اشاره به جزئیاتی عمیق‌تر، سؤالاتی برای خواننده مطرح شود که پاسخ آن‌ها مستلزم تفکر بیشتر و مطالعه‌ی فراتر باشد.
نخست به مروری بر مفاهیم پایه‌ی زیست‌شناسی سلولی، بیوشیمی و ژنتیک مولکولی اختصاص داده شده است. پس از آن، ساختارها و فرآیندهای مهم سلول معرفی شده‌اند. در ادامه تنظیم فرآیندهای سلولی مورد بحث قرار گرفته است…
سال 2009384 صفحهISBN: 97804704306686,5 MB | ebook download

Molecular and Cell Biology For Dummies
نویسنده: 
Rene Fester Kratz
انتشارات: 
For Dummies
ISBN 10: 
0470430664
ISBN 13: 
9780470430668

پسورد فایل: www.booktolearn.com • مجموعه اول کتابهای بیولوژی؛ بیولوژی تکاملی

 • مجموعه دوم کتابهای بیولوژی؛ اکولوژی

 • مجموعه سوم کتابهای بیولوژی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی

 • مجموعه چهارم کتابهای بیولوژی؛ بیولوژی گیاهی

 • مجموعه پنجم کتابهای بیولوژی؛ بیولوژی جانوری

 • مجموعه ششم کتابهای بیولوژی؛ بیولوژی انسانی

 • مجموعه هفتم کتابهای بیولوژی؛ میکروبیولوژی

 • مجموعه هشتم کتابهای بیولوژی؛ ژنتیک

 • مجموعه نهم کتابهای بیولوژی؛ بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک و بیوفیزیک

 • مجموعه آرشیو مجله Science

 • مجموعه آرشیو مجله New Scientist

 • مجموعه آرشیو مجله Science Illustrated


   تاریخ: